CAO Bouw en Infra 2017-2018

Cao-partijen hebben zich ingezet om de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zo snel mogelijk te verwerken in de cao-tekst. De CAO Bouw en Infra is op 7 maart 2017 aan het Ministerie SZW voor algemeen verbindend verklaring aangeboden.

Kort samengevat zijn partijen het volgende overeengekomen:

 • Per 1 juli 2017 stijgen de lonen met 1% en per 1 januari 2018 volgt er nog een verhoging van 0,75%.
 • De invloed van de werkgever neemt toe op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid.
 • De ketenbepaling voor seizoensarbeid gaat van 6 naar 3 maanden. Deze aanpassing geldt alleen voor functies die nog door de cao-partijen bepaald zullen worden.
 • De BBL-salarissen worden verlaagd voor de 3-jarige BBL.
 • De vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro.
 • De opzegtermijnen voor bouwplaatsmedewerkers zijn na twee jaar gelijk aan de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta-werknemers.
 • De melding over de inzet van spaaruren (art. 28) wordt 7 dagen in plaats van 14 dagen. De toeslag komt te vervallen.
 • De melding over de inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c wordt 14 dagen in plaats van 28 dagen.
 • De ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de politieke actualiteit.
 • Er komt een onderzoek naar hindernissen in de cao (met name naar arbeidstijden).
 • Cao-partijen gaan weer met elkaar in overleg als de politiek duidelijkheid geeft over langer doorwerken en het eventueel verhogen van de AOW-leeftijd.
 • Voor werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds wordt het saldo verlofdagen één keer per jaar automatisch uitbetaald.
  Hieronder vindt u de tekst die aan het ministerie is aangeboden voor avv.

  Downloads:
 • Cao Bouw en Infra 2017-2018 – integrale tekst
 • Overzicht cao-bepalingen die niet voor avv zijn voorgelegd