Dit moeten ondernemers weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ondernemers moeten op 25 mei 2018 klaar zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Niet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving kan een fikse boete opleveren met sancties tot 20 miljoen euro of 4% van uw wereldwijde omzet. U krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief.

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). Lees meer over de AVG.

Lees meer...

CAO BOUW & INFRA 2017-2018 Algemeen verbindend verklaard

De cao Bouw & Infra 2017/2018 is algemeen verbindend verklaard. Zie onderstaande link naar het gepubliceerde avv-besluit:

De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 29 juni 2017 en loopt tot het einde van de cao (tot en met 31 maart 2018).

Er zijn geen bedenkingen en/of dispensatieverzoeken ingediend.

Op grond van een daartoe strekkend verzoek van cao-partijen is dit besluit niet van toepassing op werkgevers die op het moment van de inwerkingtreding van dit besluit direct gebonden zijn aan de eigen rechtsgeldige cao voor Hellende Daken.

Modelovereenkomst Bouw & Infra goedgekeurd door de Belastingdienst

image005Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV, CNV Vakmensen) hebben samen met de zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst aanneming van werk voor de bouw- en infrasector gemaakt. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Wij adviseren u voor aanneming van werk in de bouw- en infrasector met en als zelfstandige zonder personeel deze goedgekeurde modelovereenkomst te gebruiken.

Cao-partijen hebben ook een toelichting gemaakt waarin de bepalingen uit de modelovereenkomst worden uitgelegd. De Belastingdienst heeft deze toelichting niet in haar oordeel betrokken. Het voorlichtende karakter leent zich daar niet voor. Aan deze toelichting is de Belastingdienst dus niet gebonden.

Lees meer...

CAO Bouw en Infra 2017-2018

Cao-partijen hebben zich ingezet om de afspraken uit het onderhandelingsresultaat zo snel mogelijk te verwerken in de cao-tekst. De CAO Bouw en Infra is op 7 maart 2017 aan het Ministerie SZW voor algemeen verbindend verklaring aangeboden.

Kort samengevat zijn partijen het volgende overeengekomen:

 • Per 1 juli 2017 stijgen de lonen met 1% en per 1 januari 2018 volgt er nog een verhoging van 0,75%.
 • De invloed van de werkgever neemt toe op de precieze besteding van het persoonlijke budget voor duurzame inzetbaarheid.
 • De ketenbepaling voor seizoensarbeid gaat van 6 naar 3 maanden. Deze aanpassing geldt alleen voor functies die nog door de cao-partijen bepaald zullen worden.
 • De BBL-salarissen worden verlaagd voor de 3-jarige BBL.
 • De vergoeding voor de aanvullende ziektekostenverzekering gaat in twee stappen van 12,50 naar 17,50 euro.
 • De opzegtermijnen voor bouwplaatsmedewerkers zijn na twee jaar gelijk aan de wettelijke termijn, zoals dat al het geval is bij uta-werknemers.
 • De melding over de inzet van spaaruren (art. 28) wordt 7 dagen in plaats van 14 dagen. De toeslag komt te vervallen.
 • De melding over de inzet roosters art 23 lid 9 onderdeel c wordt 14 dagen in plaats van 28 dagen.
 • De ZZP-bepaling zal worden aangepast aan de politieke actualiteit.
 • Er komt een onderzoek naar hindernissen in de cao (met name naar arbeidstijden).
 • Cao-partijen gaan weer met elkaar in overleg als de politiek duidelijkheid geeft over langer doorwerken en het eventueel verhogen van de AOW-leeftijd.
 • Voor werknemers die deelnemen aan het tijdspaarfonds wordt het saldo verlofdagen één keer per jaar automatisch uitbetaald.
  Hieronder vindt u de tekst die aan het ministerie is aangeboden voor avv.

  Downloads:
 • Cao Bouw en Infra 2017-2018 – integrale tekst
 • Overzicht cao-bepalingen die niet voor avv zijn voorgelegd